Välkommen till Sirius utbildningscentrum

En mötesplats för ökad kompetens

Sirius utbildningscentrum är en nätbaserad mötesplats med fokus på skogsindustrins befattningsutbildningar. Ett enkelt och flexibelt verktyg som är skräddarsytt för massa- och pappersindustrin.

I steg ett handlar det om att knyta samman företag som har likartade behov av en specifik befattningsutbildning.

I steg två kontaktas de utbildningsleverantörer som anmält att de har kompetens inom området.

Sirius utbildningscentrum utgör därefter inte något stöd för upphandling och genomförande av utbildningen. Detta sker i en direkt dialog mellan berörda företag och utbildningsleverantörer. Men när en utbildning väl är genomförd sammanställs aktuella erfarenheter.

I steg tre sker därför en standardiserad utvärdering i syfte att höja kvalitén på kommande utbildningar.

För att använda systemet behöver du ett konto, ansök nedan.

Vill du veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa mer här:
GDPR Sirius utbildningscentrum (PDF)

Ansök om konto Logga in